پروژه‌های در حال انجام

پروژه مس دره زار

 

محل اجرا: کرمان

کارفرما:

ظرفیت: 6000 تن

تاریخ اتمام: