نفت و گاز

پروژه پالایشگاه گازی ایلام

محل اجرا: ایلام

کارفرما:

ظرفیت: 800 تن

تاریخ اتمام: