هيئت مدیره

 


نادر عطایی

رئيس هیئت مدیره

نادر عطایی رئیس هیئت مدیره گروه JANANPARS است. آقای عطایی دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی از دانشگاه نیویورک است.

محمد کاظم مفتح زاده

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

آقای مفتح زاده دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی - شاخه مدیریت سیستمهای اطلاعاتی است.

 

 عبدالرضا حسینی فر 

نائب رئیس هیئت مدیره

آقای حسینی فر دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی است.