فعالیت های ما

فعالیت های ما

گروه جهانپارس همواره در تلاش بوده است که نه تنها به عنوان یک پیمانکار EPC، بلکه به عنوان یک ارائه دهنده راهکارهای یکپارچه مهندسی و ساخت گام های موثری در ارتقا کیفیت اجرا و مدیریت پروژه های انرژی و صنعتی بردارد. بر مبنای این رویکرد، واحدهای کسب و کار استراتژیک(SBU) و شرکت های زیر مجموعه با هدف تخصص گرایی و خلق ارزش در زنجیره تامین صنعت شکل گرفتند. امروزه جهانپارس از زمان خلق ایده تجاری تا دوره بهره برداری، راهکارهای ویژه سازی شده یکپارچه ای را به کارفرمایان خود ارائه می دهد.

Front End Planning

جهانپارس از یک سیستم مدیریت پروژه بر اساس رویکرد Stage Gate استفاده می کند. رویکرد Stage Gate یک روش فازی است که شامل تقسیم چرخه عمر پروژه به فازهای مشخص است، که هر Gate قبل از رفتن به مرحله بعدی به عنوان یک ایست بازرسی عمل میکند. نمودار زیر سیستم مدیریت پروژه جهانپارس را نشان می دهد که به ۲ مرحله اصلی تقسیم شده است: پیش توسعه و توسعه.

اطلاعات بیشتر

طراحی و مهندسی

مرحله مهندسی به عنوان مغز متفکر به طور کلی مهمترین فاز توسعه پروژه است. در گروه جهانپارس، کلیه فعالیتهای مهندسی توسط شرکت مهندسی پتروگاز جهان به عنوان بازوی مهندسی گروه، بصورت یک قرارداد مستقل یا به عنوان بخشی از یک قرارداد بزرگتر از نوع EPC، انجام می شود

اطلاعات بیشتر

تأمین کالا

رئوس اصلی فعالیتهای تأمین کالا و تجهیزات عبارتند از:

اطلاعات بیشتر

نگهداری و تعمیرات (O&M)

امروزه بنا به دلایل متعدد فنی و اقتصادی بسیاری از کارفرمایان علاقمند به استفاده از خدمات پیمانکاران تخصصی پس از دوره ساخت و راه اندازی تاسیسات هستند. گرچه ماهیت این فعالیت های عملیاتی بوده اما در قالب پروژه با زمانبندی های محدود تعریف و به پیمانکاران تخصصی این بخش واگذار می گردند.جهانپارس با اتکا به تجارب متعدد پیش راه اندازی، راه اندازی و تعمیر و نگهداری پروژه ها، سازمان تخصصی ویژه ای را جهت خدمت رسانی به پروژه های "نگهداری و تعمیرات" ایجاد نموده است. رئوس خدمات جهانپارس در این حوزه به شرح ذیل می باشد

اطلاعات بیشتر

ساخت

مرحله ساخت پروژه، به طور معمول به لحاظ تخصیص منابع و پیچیدگی محدوده ، حیاتی ترین فاز پروژه EPC می باشد. الزامات و محدویت های زیست محیطی و ایمنی، تامین و مدیریت طیف گسترده ای از منابع نرم افزاری و سخت افزاری، تعاملات گسترده با ذینفعان متعدد محلی و منطقه ای و... از جملیه مواردیست که مدیریت ساخت را به گلوگاه موفقیت یا شکست پروژه تبدیل می کند.

اطلاعات بیشتر

خدمات مدیریت پروژه

قرارداد ها و پروژه های EPC اغلب دارای چالش های حین اجرا و پیچیدگی های حقوقی و قراردادی بسیاری هستند. لذا تیم مدیریت پروژه جهانپارس در ابتدای پروژه تشکیل می گردد تا به سرعت مسئولیت کنترل همه مراحل پروژه از طراحی و اجرا تا راه اندازی را به عهده گیرد. تیم مدیریت با طراحی برنامه استراتژیک به راهبری پروژه با هدف کاهش ریسک های احتمالی، کاهش هزینه ها و بهبود عملکرد می پردازد.

اطلاعات بیشتر