فرصت شغلی

محیط کار در جهانپارس

گروه جهانپارس به عنوان یک پیمانکار EPC پیشرو در اجرای مگا پروژه های داخلی و برون مرزی طیف گسترده ای از تخصص های فنی، مهندسی، بازرگانی و حقوقی را دعوت به همکاری می نماید. در جهت نیل به بهبود مستمر و توسعه کسب و کار سازمانی، جهانپارس همواره بر نقش بی بدیل سرمایه انسانی به عنوان با ارزش ترین دارایی سازمان تأکید دارد. بر مبنای این باور کلیدی، برنامه های مدون و ساختار یافته ای از زمان جذب تا دوره نگهداشت تدوین شده است. اعتقاد راسخ بنیانگذاران جهانپارس به نقش آموزش و یادگیری در توسعه فردی و بالندگی سازمانی، منجر به شکل گیری طرح " سازمان ما، دانشگاه ما " گردیده است.    شایستگی های کلیدی:
  • روحیه تیمی
  • خلاقیت و ایده پردازی
  • روابط عمومی بالا
  • مسئولیت پذیری
  • تعهد به امانت داری
  • مدیریت زمان
  • به روز بودن دانش و اطلاعات تخصصی
  • تعهد به اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای