تماس با ما

پترو فولاد جهان

دفتر مرکزی

تهران، سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، کوچه بیستم غربی، پلاک ۶
٢٧٦٢٤٢٤١-٠٢١
٢٢١٣٠٨٦٦-٠٢١

Info@petrofooladjahan.com


کارخانه

تهران، شهریار، شهرک صنعتی صفا دشت، خیابان اول غربی، بلوار خرداد، پلاک ۲۰۴
٦٥٤٣٢٤٤١-٠٢١
٦٥٤٣٢٤٧٧ -٠٢١

فرم تماس پتروفولاد جهان