برنده مناقصه پروژه پالایشگاه گاز ایلام

گروه جهانپارس در میان رقبای مختلف با کسب بالا ترین امتیاز فنی و بازرگانی از طرف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران برای اجرای فاز 2 و تکمیل فاز 1 پروژه پالایشگاه گاز ایلام انتخاب شده است. پالایشگاه گاز ایلام در 25 کیلومتری شمال غربی شهر ایلام واقع شده است. این پالایشگاه در دو مرحله برنامه ریزی شده است که فاز اول آن در حال بهره برداری است. به منظور افزایش ظرفیت تولید و تثبیت فشار گاز در غرب کشور، اقدامات تکمیلی در فاز اول و ساخت فاز 2 برنامهریزی شده است.